- Gør en forskel i din hverdag

Velkommen til NorDiaTech

 

Nordiatech er distributør af medicotekniske produkter, inden for specialerne; anæstesi/intensiv, nefrologi og kardiologi.

 

Vi leverer høj-kvalitetsprodukter både til diagnostik, pleje og behandling af patienter indefor disse specialer.

 

Nordiatech forsøger konstant at udvikle sig og finde terapier, som er banebrydende indefor disse områder, og som kan lette, kvalitetsøge og forbedre arbejdsgangene på landets hospitaler.

 

På disse sider, kan du finde mere om vores produktportefølje og meget andet.

Nyheder

Torsdag, 26. maj 2016

Mød os her:

DSG - Dansk Selskab for Geriatri's årsmøde 2016, Hotel Svendborg, 11.-12. marts.

DHS - Dansk hæmatologisk selskabs årsmøde 2016, Hindsgavl, 18.-19. marts.

DNS - Dansk nefrologisk selskabs årsmøde 2016, Scandic Sydhavnen, 29.-30. apri..

Torsdag, 26. maj 2016

Elisio nyt BPA-frit dialysefilter

ELISIO er vores helt nye filter, som udover at have en fremragende performance også er BPA-frit. BPA, som findes i forskellige plasttyper, som f.eks polycarbonat og polysulfon, mistænkes for at have hormonforstyrrende virkning.
SCHNIR (Scientific committee on emerging and newly identified Health risks) udsendte i februar 2015 en anbefaling på, at hvor det er muligt bør man udgå medicinske produkter, som frigiver BPA, herunder også produkter anvendt dialyse.

 

 

 

 

scdansmse

scno1Cephalon

 

Nordiatech er en del af Scan-Med-gruppen, som er spredt over hele Norden.