- Gør en forskel i din hverdag

Fistelflowmåler

Profylaktisk overvågning af fistlen ved jævnlig måling af flowet sikrer mulighed for at gribe ind før det er for sent. En klottet fistel kan medføre aflysning af dialysen, anlæggelse af akutkateter, revision, helt ny fistel, indlæggelse,  mm.

 

HD03 fra Transonic kan måle både leveret flow, recirkulation, access flow samt cardiac output.

Ved måling af cardiac output under dialysen kan overbelastning af hjertet opdages og korrekt behandling kan startes, inden der sker uoprettelig overbelastning på hjertet.

 

HD03 transporteres på et lille rullestativ, er let at anvende og betjenes via en touch skærm, der skrifteligt guider brugeren.

Princippet bag målingerne er ultralyd og fortynding og giver et meget nøjagtigt resultat selv ved meget lave eller meget høje access flow.

 

Læse mere om HD03 målinger her

 

For yderligere information kontakt os på telefon 4659 1223.

 

 

hd03 billede