Intermitterende versus kontinuerlig screening af mikro-AF

Et studie gennemført på Karolinska Instituttet, Danderyd University Hosital mhp. at evaluere udbyttet af  længerevarende monitorering ved mikro-AF. Klik på overskriften og få adgang til at downloade resultatet.