Diasys3 Døgnblodtryksmåler


Smart enkel døgnblodtryksmåler

Diasys 3 og Diasys 3 Plus er enheder, der automatisk måler blodtryk; de kan registrere op til 250 systoliske og diastoliske blodtryksmålinger i løbet af overvågningen. Blodtryksmålingerne er enten baseret på den oscillometriske metode med Diasys 3 eller på en hybrid auskultatorisk og oscillometrisk metode med Diasys 3 Plus.

For at gøre det så behageligt som muligt for patienten, beregnes det maksimale manchettryk automatisk under oppustningen. Patienten kan udløse yderligere målinger manuelt. Dataene gemmes i enhedens langtidshukommelse.

Foruden blodtryksmålinger (systole, diastole, gennemsnitstryk) giver Diasys 3-serien oplysninger om patientens aktivitetsniveauer. Med brug af valgfrit tilbehør er Diasys 3 Plus også i stand til at beregne det arterielle kompliansindeks (QKd) og centrale blodtryk.

 Diasys 3-seriens enheder har mulighed for lydoptagelse af patientens identifikations-information.