Nephro Slide, vand- og koncentratanlæg

Vi forhandler vandanlæg, koncentratanlæg, transportabelt ROanlæg, samt det flytbare Nephro Slide panel

Kategori:

Siden 1984 har DWA specialiseret sig i innovative løsninger til vandbehandlings- og koncentratanlæg til dialyseafdelinger.

 

Læs mere om vandanlæg, koncentratnalæg, Transportabelt ROanlæg on Nephro Slide i respektive faner

Vandanlæg

NephRO TP

 NephRO TP er et twinpass RO-anlæg med varmedesinfektion af RO-membraner og anlæg(kemisk desinfektion kan også anvendes efter ønske).

RO-anlægget er udført i rustfrit stål og samlinger er med ”mejeri koblinger”, der kan adskilles uden brug af værktøj. Dette sikrer et meget servicevenligt anlæg med stor holdbarhed og lang levetid. RO-anlægget er et redundant anlæg, hvilket giver den sikkerhed, at hvis der skulle finde pumpenedbrud sted – eller lækage i en RO-membran – kan anlægget fortsætte produktion uden afbrydelse i dialysebehandlingerne.

Anlægget er forsynet med store letløbende hjul, der muliggør, at anlægget let kan trækkes ud fra væggen for service og rengøring. RO-membranerne er vandret placeret, hvilket giver lettere adgang for service og vedligehold. Betjening af anlægget kan ske fra en stor informativ touch skærm hvor data fra varmeenhed samt forbehandlingsanlæg også kan aflæses. Adgang til de forskellige parametre, flowdiagram og driftsparametre kan også ske fra internettet eller smartphone, hvilket muliggør at den vagthavende tekniker hurtigt hjemmefra kan få et overblik over driftsstatus på anlægget.

Anlægget kan indstilles til at køre ”Eco-Mode” hvilket giver en stor driftsbesparelse på forbrug af el og vand.

Koncentratanlæg

CECON koncentratanlæg fra DWA

 Centralt koncentrat forsyningsenhed til forsyning af koncentrat til dialysemaskiner.

Enheden kan forsyne afdelingen med op til 3 forskellige koncentrater i en højde af 2 etager. CECON-enheden består af et fjern-info-display med alarmlys og betjeningsknapper. Displayet kan anbringes, hvor det ønskes i afdelingen. Anlægget kan tilsluttes alle typer dialysemaskiner, der er beregnet for tilslutning til centralt koncentratforsyningsanlæg.

Anlægget kan ligeledes pumpe koncentrat fra beholdere leveret af de fleste producenter.

Transportabelt ROanlæg

 • Robust metalkabinet med integreret ergonomisk transportgreb.
 • Lyddæmpende kabinet sørger for at der er meget lav funktions- larm, hvilket er optimalt, når det skal stå i f.eks. soveværelset.
 • Varmeenhed til intern varmedesinfektion inkl. tilkoblingsslanger til > 80 °C varmt vand.
 • Integreret 100 μm præ-filter
 • Lækagemonitorering i systemet for forebyggelse af vandskader.

 

Nephro Slide

Nephro slide fra DWA

 • Flytbar op til to meter uden af- og tilkobling
 • Til- og afkobling med en hånd
 • Ingen slanger på gulvet
 • Nem rengøring
 • Mindre kontamineringsrisiko af vandkoblinger
 • Kan benyttes til alle typer vandanlæg
 • Kan leveres i mange farver og designs

Du kunne også være interesseret i…