Service og vedligehold

Det er vigtigt at medicoteknisk udstyr er under teknisk tilsyn for at opretteholde sikkerhed ved brugen. Vi anbefaler service og vedligehold på vores udstyr i henhold til producentens anbefalinger. Omfanget af vedligeholdet afhænger af udstyrstype og/eller hvor meget det bliver benyttet, men i de fleste tilfælde er anbefalet vedligeholdelsesinterval sat til en gang pr. år.

Der er generelt god økonomi i at gennemføre service på udstyret. Ikke mindst er service vigtig for at undgå driftsstop og de problemer det kan give i forbindelse med patientbehandlingen.

Vi tilbyder support i forhold til vedligehold, reparationsservice, udskiftningsordninger og serviceaftaler efter kundens ønske og behov. Vi er fleksible, serviceorienterde og strækker os langt for at imødekomme vore kunder.