Sphygmocor brugt i nyligt publiceret studie fra Steno Diabetes Center – læs konklusionen her.

 

 

https://www.linkedin.com/company/nordiatech/?viewAsMember=true